Dyrekcja

221794816_5800084206728614_713743835630688748_n.jpg

mgr inż. Ewa Maj

Kadra Pedagogiczna 

Dyrektor szkoły, przyroda, biologia

Edukacja wczesnoszkolna

Chemia

Język polski

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Edukacja wczesnoszkolna, Pedagog szkolny

Wychowanie fizyczne, technika

Matematyka

Nauczyciel współorganizujący kształcenie 

Biblioteka

Fizyka

Matematyka, doradztwo zawodowe, WOS

Wychowanie do życia w rodzinie

Religia, plastyka

Język niemiecki

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski, historia

Religia

Muzyka

Język angielski

Informatyka

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna, geografia, język angielski

Pielęgniarka szkolna

Maj Ewa

Biłant Anna

Bojarska – Śledź Dorota

Chwiejda Leszek

Chwiejda Urszula

Czyrw Magdalena

Fronc Krystyna

Gwizdal Mariola

Habza Anna

Hołowińska Bernadeta

Huber Ewa

Jachymek-Kurek Krystyna

Krukowska Anna

Krukowski Janusz

Kurek Danuta

Kurzyńska-Puk Anna

Malinowska Grażyna

Małysz Małgorzata

O. Polikarp

Pasek Waldemar

Rudnicka Barbara

Rusztyn Łukasz

Szymańska Dorota

Wiatrowska Anna

Tuzin Bożena