221794816_5800084206728614_713743835630688748_n.jpg

Kalendarz pracy szkoły

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2021 r. 


Podstawa prawna: 
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021 r. 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

3. Ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

 

5. Egzamin ósmoklasisty: Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Podstawa prawna: 
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

7. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) 

 

Dodatkowe dni wolne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy
w roku szkolnym 2021/2022

 

12.11.2021 r. – zajęcia czytelnicze  

07.01.2022 r. – zajęcia plastyczne
02.05.2022 r. – zajęcia sportowe

24.05.2022 r. – egzamin ósmej klasy

25.05.2022 r. – egzamin ósmej klasy

26.05.2022 r. – egzamin ósmej klasy

13.06.2022 r. – zajęcia artystyczne

17.06.2022 r. – zajęcia sportowe