• Aktualności

      • Gala Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

      • W dniu 17.11.2023 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w " Gali Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej" wydarzenie miało miejsce w Klubie Trzeciego Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Gala była zwieńczeniem dzieła założycieli stowarzyszenia i twórców rekonstrukcji bitwy pod Komarowem. W części edukacyjnej uczniowie dowiedzieli się o przebiegu i znaczeniu bitwy pod Komarowem. Galę uświetnił występ zespołu artystycznego "Malowani", z którym wspólnie śpiewaliśmy piosenki ułańskie. Była to bardzo ciekawa lekcja historii.

      • Akcja zbierania karmy dla zwierząt

      • Zima to czas kiedy szczególnie warto pomagać zwierzętom. Po raz kolejny Samorząd Uczniowski naszej szkoły rozpoczął akcję zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska w Zamościu. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce.

      • Wspomnienie XXX Rajdu Spódnicowego

      • Chcemy się z Wami podzielić wspaniałymi wspomnieniami z XXX Rajdu Spódnicowego zorganizowanego przez Hufiec ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny. Głównym celem wspólnego spotkania była integracja środowiska harcerskiego oraz propagowanie turystyki i krajoznawstwa. Dlaczego rajd spódnicowy? – ponieważ wszyscy są zobowiązani do bezwzględnego noszenia spódnicy podczas rajdu  Miłego oglądania.

      • Udział w projekcie we współpracy z Gminą Radecznica

      • Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy ze współpracą z Gminą Radecznica realizowała projekt p.n. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze.” Na jego realizację Gmina Radecznica otrzymała dofinasowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Główną misją szkoły w tym przedsięwzięciu było zadbanie o charakter merytoryczny projektu. Zadanie to było wykonywane w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” uwrażliwiając uczniów tym samym na trzy najważniejsze cnoty w życiu dobro, piękno i prawda. W efekcie czego rozwinięto wśród dzieci postawę patriotyczną, a także pogłębiono ich wiedzę historyczną. Wśród działań promujących powyższe wartości, w które zaangażowała się społeczność szkolna wyróżnić można: akcję #szkołapamięta organizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, akcja „BohaterOn”, a także koncert edukacyjno-patriotyczny „Melodia nadziei – Rodzina Ulmów 2023. Heroizm Polaków pod okupacją niemiecką.” Dodatkową inicjatywą, która wzmacnia u uczniów postawę patriotyczną jest działalność 16 Drużyny Harcerskiej „Wilcze Łapy” oraz 17 Radosnej Gromady Zuchowej przy naszej szkole.

       • Akcja #Szkołapamięta

       Celem uczestnictwa w niniejszej akcji było zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią regionu gminy Radecznica. W związku z czym przed obchodami Wszystkich Świętych Zuchy z 17 Radosnej Gromady porządkowały kryptę Żołnierzy Wyklętych mieszczącą się w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy. Porządkom towarzyszyła lekcja historii – Brat Damian opowiedział uczniom historię krypty oraz losy żołnierzy. Samorząd Uczniowski wraz z 16 Drużyną Harcerską „Wilcze Łapy” odwiedzili groby partyzanckie. Ponadto poszczególne klasy wraz z wychowawcami porządkowali zapomniane groby oraz zapalili znicze na cmentarzu na grobach żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej. Uczniowie wykonali również tematyczne prace plastyczne, które umieszczono na gazetce szkolnej na korytarzu szkolnym. Zaangażowanie dzieci w tę akcję było niezwykłą okazją sprzyjającą pogłębieniu wiadomości na temat przeszłości naszej ojczyzny i kształtowaniu postawy patriotycznej.

       • Koncert edukacyjno-patriotyczny

       Kolejnym wydarzeniem, które pomogło uczniom zrozumieć znaczenie historii Polski, wzmocnić postawę patriotyczną i uwrażliwić na krzywdę poległych i ludzi żyjących w czasie zniewolenia był  koncert edukacyjno-historyczny „Melodia nadziei – Rodzina Ulmów 2023. Heroizm Polaków pod okupacją niemiecką”. Ideą przewodnią spotkania było uświadomienie młodemu pokoleniu wagi i znaczenia heroicznej postawy polskich rodzin, w szczególności rodzina Ulmów. Tę kartę historii opowiedziała nam Pani Izabela Kunowska. Jej towarzysze – Pani Alicja Węgorzewska i Pan Maciej Miecznikowski, którym akompaniował Pan Robert Grudzień wykonali pieśni patriotyczne upamiętniające odwagę, wolę walki i determinację Polaków. W śpiew tych utworów zaangażowali się również wszyscy przybyli goście na to wydarzenie – władze Gminy, Radni i pracownicy gminy, duszpasterze, społeczności szkolne placówek z terenu Gminy oraz mieszkańcy gminy. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję na chwilę refleksji nad losem poległych, co pozwoliło im docenić, że żyją dziś w wolnym i pięknym kraju.

       Wyżej wymienione przedsięwzięcia, działalność Zuchów i Harcerzy, lekcje historii, rozmowy kierowane o charakterze patriotycznym na godzinach wychowawczych przyczyniają się do kształtowania w młodym pokoleniu zachowań, które opierają się na takich wartościach jak Bóg, Honor, Ojczyzna. Młode pokolenie, które obcuje z patriotyzmem – poprzez porządki grobów poległych żołnierzy, śpiewając pieśni okolicznościowe i ucząc się historii jest świadome tego, co znaczy być Polakiem i mieszkać w wolnym kraju. Wpajane i wypracowane zachowania na tak wczesnym etapie życie dają uczniom fundamenty tożsamości narodowej
       i przyczyniają się do tego, że już zawsze będzie pamiętał losy zniewolonej Ojczyzny i poległych za nią. Z uwagi na to Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy zaangażowała się w niniejszy projekt i dołożyła wszelkich starań, żeby uwrażliwić małego człowieka na dar życia w niepodległej Polsce.

        

      • Koncert edukacyjno-patriotyczny

      • 7 listopada 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty koncert edukacyjno-patriotyczny „Melodia nadziei – Rodzina Ulmów 2023. Heroizm Polaków pod okupacją niemiecką”. Ideą przewodnią spotkania było uświadomienie młodemu pokoleniu wagi i znaczenia heroicznej postawy polskich rodzin, w szczególności rodziny Ulmów, pomagającym narodowi żydowskiemu. Tę kartę historii opowiedziała nam Pani Izabela Kunowska. W czasie koncertu mogliśmy usłyszeć sentymentalne pieśni upamiętniające odwagę, wolę walki i determinację Polaków. Utwory wykonywali znakomici artyści tj. Alicja Węgorzewska, Maciej Miecznikowski, którym akompaniował. Robert Grudzień. Wydarzenie to zgromadziło liczną widownię: władzę gminy, radnych i pracowników gminy, duszpasterzy, społeczności szkolne placówek z terenu naszej gminy i tutejszych mieszkańców. Swoją obecność na koncercie zaznaczył również zespół „Andrzejkowe Nutki”, który wraz z artystami i publicznością odśpiewał „Rotę” tym samym rozpoczynając koncert. Widownia zaangażowała się również w śpiewanie pozostałych pieśni. Uroczystość zakończyły dzieci naszej szkoły występując z piosenką „Zachwyca nas Polska”. Wójt Gminy Pan Marian Szuper objął koncert honorowym patronatem. 

      • Akademia z okazji Święta Niepodległości

      • 10 listopada 2023 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji “Szkoła do Hymnu”. W tym dniu uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania naszego hymnu narodowego o godz. 11:11.

      • Uroczyste odsłonięcie muralu

      • W środę 8 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia muralu.

       Malowidło zostało wykonane przez Panią Urszulę Pieregończuk na ścianie budynku naszej szkoły, od strony obiektów sportowych. Artystka na obrazie ukazała radosne dzieci, wspólnie spędzające czas na łonie natury. Pośród dzieci na muralu obecne są postacie harcerki i zucha, które nawiązują do drużyny harcerskiej i zuchowej działających w naszej szkole.

       W wydarzeniu oprócz społeczności szkolnej wzięli udział także zaproszeni goście, wśród nich byli Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Delegatura w Zamościu Pani Marzena Poździk, która reprezentowała Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk, Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Sekretarz Gminy Radecznica Pani Edyta Dubiel, Przewodniczący Rady Gminy Radecznica Pan Jerzy Gumieniak wraz z Radnymi, wikary Sanktuarium i Bazyliki św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy o. Zefiryn Mazur, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radecznicy Pan Mariusz Górski, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Mokrelipie" Pan Andrzej Kondrat, Pani Urszula Pieregończuk twórczyni muralu, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara Szczerba wraz z zarządem.

       Mural w całości został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

      • Zapraszamy na koncert

      • Zapraszamy serdecznie na koncert patriotyczno-edukacyjny pt. „Melodia Nadziei Rodzina Ulmów, heroizm Polaków pod okupacją niemiecką”, który odbędzie się 7 listopada 2023 r. we wtorek o godzinie 13:00 w naszej szkole na sali gimnastycznej.
       Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w koncercie.
       W programie m.in. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z dziećmi, młodzieżą i seniorami.
       Wystąpią: A. Węgorzewska, M. Miecznikowski, R. Grudzień, I. Kunowska.
       Wstęp wolny.

      • Szkoła pamięta

      • Społeczność naszej szkoły kolejny raz wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta”. W tych dniach wspominaliśmy zarówno bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w dziejach naszej historii. Uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej. Odwiedzili pobliskie cmentarze oraz miejsca pamięci, zapalili znicze na cmentarzu żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej. Porządkowali również zapomniane groby. Obecność w tych miejscach była niezwykłą okazją sprzyjającą pogłębieniu wiadomości na temat przeszłości naszej małej ojczyzny.

       #szkołapamięta

        

      • Zuchy z 17. Radosnej Gromady - Pamiętają!

      • Jak co roku nasza szkoła bierze udział w akcji „Szkoła Pamięta”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu. W ramach tegorocznego przedsięwzięcia zuchy porządkowały kryptę Żołnierzy Wyklętych mieszczącą się w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy. Brat Damian zapoznał nas z historią tego miejsca oraz losami żołnierzy. Mieliśmy też okazję spotkać się z córką kpt. Stanisława Biziora, jednego z żołnierzy spoczywających w krypcie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

      • Szkoła pamięta

      • Zbliża się Święto Zmarłych. Jak co roku Samorząd Szkolny i Harcerze z 16 Drużyny Harcerskiej "Wilcze Łapy" włączyli się do akcji Szkoła Pamięta porządkując i zapalając znicze na grobach partyzanckich.

      • Przekazanie zuchów do drużyny harcerskiej i święto pieczonego ziemniaka

      • Na październikowej zbiórce miało miejsce uroczyste przekazanie najstarszych zuchów z 17. Radosnej Gromady Lenki, Kuby i Davida do drużyny harcerskiej „Wilcze Łapy”. Rozpalenie ogniska, spalenie karteczek ze swoimi słabościami, przekazanie na ręce drużynowej barw gromady, przejście przez szpaler i ostatnie zuchowe pląsy – tak się pożegnaliśmy. Z jednej strony smutek z drugiej ogromna radość.

       Nowa drużynowa już czeka, serdecznie wita w harcerskiej braci. Symboliczne przejście przez ogień, przybicie gwoździami karteczek z imionami harcerzy, odebranie beretów i chust w nowych barwach, odśpiewanie hymnu harcerskiego. Kolejna pełna wrażeń przygoda przed nami.

       A potem… wspólne świętowanie, pieczenie ziemniaków i kiełbasek, śpiewanie przy ognisku, tańce, zabawy, wiele radości i uśmiechów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

      • Dzień Papieski

      • 23 października b.r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji XXIII Dnia Papieskiego, obchodzonego w tym roku pod hasłem: Jan Paweł II. Cywilizacja życia. Idea Dnia Papieskiego narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jego obchody na stałe związały się z niedzielą poprzedzającą 16 października, a więc dzień wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Zgłębiając to, co mówił do nas nasz Wielki Rodak, przypomnieliśmy sobie jego niezwykłe życie i dziękowaliśmy Bogu za jego osobę. Pomogły nam w tym wiersze recytowane przez młodych artystów z IV i V klasy naszej szkoły oraz fragmenty homilii czytane przez uczniów starszych klas. Na zakończenie wszyscy razem zaśpiewaliśmy Barkę - ulubioną pieśń Jana Pawła II . 

      • Szkoła pamięta 2023

      • W dniu 26.10.2023 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych w ramach Akcji "Szkoła pamięta" odwiedziły miejsca pamięci narodowej w naszej okolicy gdzie zapaliły znicze i uczciły pamięć tych, którzy odeszli.

      • Próbna ewakuacja

      • 27 października społeczność naszej szkoły uczestniczyła w próbnej ewakuacji z udziałem strażaków z JOSP w Radecznicy. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach. Po przeprowadzonej akcji pani Dyrektor odwołała alarm a strażacy przeprowadzili praktyczny instruktaż posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem wozu strażackiego. Serdecznie dziękujemy strażakom z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy za pomoc i współpracę.

      • Modlitwa Różańcowa Zuchów

      • "Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania" – mówił św. Jan Paweł II.

       Październik jest kojarzony z Różańcem od czasów papieża Leona XIII. Ojciec Święty mawiał, że modlitwa różańcowa to streszczenie całej Ewangelii. W wielu świątyniach, kościołach i kaplicach na całym świecie codziennie odmawiany jest różaniec. Zuchy z 17. Radosnej Gromady również pamiętają o tej pięknej modlitwie powierzając w niej swoje rodziny, przyjaciół i całą społeczność szkolną. 

      • Przerwa na czytanie

      • 17 października 2023 r. nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w IV Międzynarodowej edycji VIII ogólnopolskiej akcji „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”. Celem akcji jest:

        

       ·     promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

       ·     integracja środowiska lokalnego

       ·     pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe

       ·     wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi

       ·     zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

        

       NAUKOWE POWODY, BY SIĘGNĄĆ PO KSIĄŻKĘ

       ·  stymuluje myślenie;

       ·  uspokaja;

       ·  poprawia sen;

       ·  pogłębia wiedzę;

       ·  wzbogaca słownictwo;

       ·  opóźnia demencję i spowalnia choroby Alzheimera;

       ·  poprawia pamięć;

       ·  ćwiczy myślenie;

       ·  rozwija empatię;

       ·  poprawia humor.

      • Gminny Dzień Sportu

      • 04 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w II edycji Gminnego Dnia Sportu. Tegoroczne zmagania uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy odbyły się na obiektach sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu. Nasi uczniowie jak zwykle nie zawiedli. W turnieju piłki nożnej chłopców z klas VI-VIII zwyciężyli nasi chłopcy. Drugie miejsce zajęły nasze drużyny w turnieju piłki nożnej chłopców z klas IV - V oraz w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych uczniów klas II-III. W turnieju piłki siatkowej dziewcząt z klas VI-VIII nasze uczennice zajęły miejsce trzecie.

      • Pasowanie na ucznia

      • 24 października 2023 r. odbyła  się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. W tym dniu  dzieci oficjalnie przyjęte zostały do grona uczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokazali, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubowanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Panią Dyrektor. Pierwszaki głośno i z przekonaniem przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane dyplomy. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych. Dziękujemy przybyłym gościom za obecność i prezenty, a rodzicom za pomoc w oragnizacji uroczystości.