8 maja 2022 roku - uroczystość nadania imienia św. Antoniego z Padwy naszej szkole

Zaktualizowano: 19 maj

8 maja 2022 r. w 358. rocznicę objawienia Świętego Antoniego na Łysej Górze w Radecznicy, przeżywaliśmy historyczne wydarzenie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy otrzymała imię św. Antoniego z Padwy.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy, którą sprawował J. E. ks. Biskup Jan Śrutwa.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również: Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Jego Ekscelencja Ks. Bp. Jan Śrutwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski, Pani Aneta Żórawicz, która reprezentowała Panią Beatę Mazurek Posła do Parlamentu Europejskiego, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Stefan Traczyk, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Krzysztof Gałaszkiewicz, Kanclerz ks. kanonik Michał Maciołek, Pan Jacek Stefański, który reprezentował Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Pan Bogdan Kawałko, który reprezentował Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu Pan Marcin Kulig, Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko, Radny Powiatowy Pan Lucjan Bednarz, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Monika Żur, Wikariusz Prowincji O. Gwidon Hensel, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Pan Andrzej Borowiec, Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie Pan Stanisław Niemczycki, Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Przewodniczący Rady Gminy Radecznica Pan Jerzy Gumieniak wraz z Radnymi, Sekretarz Gminy Radecznica Pani Edyta Dubiel, Skarbnik Gminy Radecznica Pani Bożena Kiesz, Proboszcz o. Krystian Olszewski i cała Wspólnota Klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy, o. Stefan Rymarczyk, Ks. Julian Brzezicki Proboszcz Parafii Trzęsiny, Wieloletni Wójt Gminy Radecznica Pan Gabriel Gąbka, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie Pani Krystyna Łapińska, Pani Wiesława Śliwińska-Wyłupek Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu, Pani Hanna Nowak Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu, Pani Agnieszka Nowomińska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku, Pani Małgorzata Kuźma Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sułowie, Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica Pani Zofia Sykała, Pan Jarosław Wachowicz Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Radecznicy, Pan Zbigniew Ligaj Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy, Pani Bożena Tuzin pielęgniarka szkolna, Pan Mieczysław Rudnicki organista. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Gminy i Parafii, rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Podczas Mszy Św. ks. Biskup poświęcił sztandar, który od tej chwili będzie dla nas najważniejszym symbolem –Nauki, Wiary, Ojczyzny.

Po Mszy Św., w orszaku prowadzonym przez Orkiestrę Dętą „Zaburze”, udaliśmy się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy. O nasze bezpieczeństwo, podczas przemarszu, zatroszczyli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy oraz funkcjonariusze policji.

Po dotarciu na teren szkoły nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie obiektów sportowych przy naszej szkole. Wstęgę przecinali: Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Jego Ekscelencja Ks. Bp. Jan Śrutwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk,, Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Monika Żur, Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Dyrektor szkoły Pani Ewa Maj, nauczyciel wychowania fizycznego Pani Mariola Gwizdal oraz przedstawicielka braci uczniowskiej uczennica klasy siódmej Magdalena Gil. Dalsze uroczystości odbyły się na sali gimnastycznej. Prowadzili je nauczyciele naszej szkoły: Pani Krystyna Fronc i Pan Leszek Chwiejda. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego.

Następnie Dyrektor szkoły Pani Ewa Maj gorąco powitała wszystkich przybyłych gości, których obecność nadała uroczystości szczególny i podniosły charakter. Po powitaniu gości Pani Barbara Rudnicka nauczycielka naszej szkoły przedstawiła historię szkoły, procedurę wyboru oraz przybliżyła zebranym postać świętego Antoniego i uzasadniła wybór.

Następnie głos zabrał Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, który pogratulował pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom uczniów i uczniom mądrości wyboru, która zaprowadziła do tego aby św. Antoni – wspaniały wzór do naśladowania, który rozsławia to miejsce i naszą ojczyznę był naszym patronem.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jerzego Gumieniaka Uchwały w sprawie nadania imienia św. Antoniego z Padwy naszej szkole oraz wręczenia jej Pani Dyrektor. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar dyrektorowi szkoły jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. Pani Ewa Maj dyrektor szkoły podziękowała za tak cenny dar i zapewniła, że jest on symbolem wartości, które będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły, po czym przekazała sztandar w ręce uczniów, by prowadził ich ku lepszej przyszłości, by zawsze był symbolem godności i powinności uczniowskiej. Przedstawiciel społeczności uczniowskiej Antonii Zymon odebrał sztandar i w imieniu uczniów zapewnił otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły i naszej Ojczyzny. Po tych słowach przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Po ślubowaniu odbyła się prezentacja sztandaru.

Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy ma kształt kwadratu. Rewers jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwróconym w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół orła znajduje się napis: Nauka, Wiara, Ojczyzna.

Awers jest koloru złotego. Na jego tle umieszczono postać Świętego Antoniego – patrona szkoły. Wokół postaci znajduje się napis Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy im. Świętego Antoniego z Padwy w Radecznicy.

Sztandar ma wymiary 95 na 95 cm i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2 metrów 40 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć


W dalszej części uroczystości został odśpiewany Hymn Szkoły, wyrażający uczucia i najważniejsze idee oraz wartości wspólnoty szkolnej.

Podczas uroczystości nadania imienia św. Antoniego z Padwy naszej szkole nie zabrakło gratulacji, życzeń, ciepłych słów od zaproszonych gości.


Jako pierwsza zabrała głos Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Następnie gratulację przekazał Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pani Aneta Żórawicz, która odczytała list od Europoseł Pani Beaty Mazurek. Kolejno został odczytany list okolicznościowy od Poseł Pani Beaty Strzałki. Swoje życzenia i gratulacje złożyli także Pan Stefan Traczyk Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Jacek Stefański przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki oraz Pan Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Następnie Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper zabrał głos i wyraził swoją radość z powodu wyboru przez naszą społeczność osoby św. Antoniego z Padwy jako patrona.

Zwieńczeniem uroczystości było przedstawienie teatralne w wykonaniu rodziców, uczniów i absolwentów naszej szkoły o najważniejszych momentach z życia świętego, w tym pośmiertne objawienie się św. Antoniego Szymonowi Tkaczowi na Łysej Górze w Radecznicy 8 maja 1664 roku. Scenariusz do przedstawienia napisał o. Stefan Rymarczyk. Uczniów przygotowały nauczycielki z naszej szkoły Panie: Krystyna Fronc, Mariola Gwizdal i Małgorzata Małysz.

Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor złożyła serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym gościom oraz osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia tej doniosłej uroczystości.

Po oficjalnej uroczystości w szkole, na placu za Urzędem Gminy w Radecznicy odbył się festyn dla społeczności szkolnej. Podczas imprezy dzieci mogły skorzystać min. z dmuchanych zjeżdżalni i mnóstwa smakołyków, o które zadbali rodzice oraz strażacy z OSP w Zakłodziu. Ogromną popularnością cieszył się również symulator dachowania, który uświadomił osobom poddającym się próbie dachowania, jak istotne są prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Z symulatora dachowania można było skorzystać dzięki uprzejmości Dyrektora WORD w Zamościu Pana Marcina Kuliga. W ramach współpracy z OiK w Szczebrzeszynie, Pani Barbara Tracz - psycholog przeprowadziła warsztaty na temat bezpieczeństwa w mediach. Pan Michał Krukowski – dietetyk zorganizował dla dzieci quiz dotyczący zdrowego odżywiania się. Podczas festynu nie zabrakło też dobrej muzyki, o którą zadbał Pan Sławomir Kwiecień. Wszyscy świetnie się bawili. Impreza dostarczyła uczniom wielu wrażeń i z pewnością pozostanie na zawsze w ich pamięci
160 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie