Zaktualizowano: 23 maj

W dniu 8 maja byliśmy świadkami uroczystości nadania imienia św. Antoniego z Padwy naszej szkole.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Szczególną wdzięczność wyrażamy: Ministrowi Edukacji i Nauki Panu Przemysławowi Czarnkowi, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Janowi Śrutwie, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Panu Marcinowi Romanowskiemu, Pani Anecie Żórawicz, która reprezentowała Panią Beatę Mazurek Posła do Parlamentu Europejskiego, Panu Sławomirowi Zawiślakowi Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty Pani Teresie Misiuk, Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panu Stefanowi Traczykowi, Dyrektorowi Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Panu Krzysztofowi Gałaszkiewiczowi, Kanclerzowi księdzu kanonikowi Michałowi Maciołkowi, Panu Jackowi Stefańskiemu, który reprezentował Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę, Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Panu Bogdanowi Kawałko, który reprezentował Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu Panu Marcinowi Kuligowi, Staroście Zamojskiemu Panu Stanisławowi Grześko, Radnemu Powiatowemu Panu Lucjanowi Bednarzowi, Dyrektorowi Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Monice Żur, Wikariuszowi Prowincji Ojcu Gwidonowi Henselowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Biłgoraj Panu Andrzejowi Borowcowi, Komendantowi Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie Panu Stanisławowi Niemczyckiemu, Wójtowi Gminy Radecznica Panu Marianowi Szuprowi , Przewodniczącemu Rady Gminy Radecznica Panu Jerzemu Gumieniakowi wraz z Radnymi, Sekretarzowi Gminy Radecznica Pani Edycie Dubiel, Skarbnikowi Gminy Radecznica Pani Bożenie Kiesz, Proboszczowi Krystianowi Olszewskiemu i całej Wspólnocie Klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy, Ojcu Stefanowi Rymarczykowi, Ks. Julianowi Brzezickiemu Proboszczowi Parafii Trzęsiny, Ks. Jarosławowi Nowakowi Proboszczowi Parafii Mokrelipie, Wieloletniemu Wójtowi Gminy Radecznica Panu Gabrielowi Gąbka, Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie Pani Krystynie Łapińskiej, Pani Wiesławie Śliwińskiej-Wyłupek Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu, Pani Hannie Nowak Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu, Pani Agnieszce Nowomińskiej Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku, Pani Małgorzacie Kuźma Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Sułowie, Kierownikowi Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica Pani Zofii Sykała, Panu Jarosławowi Wachowiczowi Komendantowi Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Radecznicy, Panu Zbigniewowi Ligajowi Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy, Pani Bożenie Tuzin pielęgniarce szkolnej, Panu Mieczysławowi Rudnickiemu organiście. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenie na naszą uroczystość za obecność, życzliwe słowa, gratulacje i prezenty.95 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie