Zawodowy strzał w10!Informujemy, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” zorganizowano działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”.

W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice mają możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.

Rodzice i Uczniowie mają możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.

Proponowana Państwu sieć wsparcia funkcjonuje przez tydzień – od 7 do 11 marca 2022 r., w godzinach od 14.00 do 18.00.

Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

1) 781 701 533

2) 500 303 388

3) 509 731 851

4) 736 231 037

5) 883 848 356

6) 533 315 190

7) 668 356 436

Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie