221794816_5800084206728614_713743835630688748_n.jpg

Świetlica

Godziny zajęć świetlicy szkolnej:

1. Poniedziałek 14.25 - 15.25

2. Wtorek 14.25 - 15.25

3. Środa 11.45 - 12.45

4. Czwartek 7.45 - 8.45 oraz 13.40 - 14.40

Do świetlicy są przyjmowani uczniowie z klas I-VIII, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem. Przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie zgłoszenia rodziców uczniów. 

Głównym celem funkcjonowania naszej świetlicy jest zapewnienie bezpiecznej i fachowej opieki dzieciom. Dzieci pracują w jednej grupie pod nadzorem nauczycieli-wychowawców:

Krystyna Fronc
Anna Habza

Ewa Huber
Dorota Szymańska