• Gromada Zuchowa

      • 17. Radosna Gromada

      • Pierwsze zetknięcie z harcerską przygodą dla dzieci to zazwyczaj zbiórki w gromadzie zuchowej.

       17.Radosna Gromada działająca przy naszej szkole zrzesza dzieci z klas I-IV do której obecnie przynależy 7 dzielnych zuchów i 7 dzielnych zuchenek.

        

            Jak na zuchy przystało, szanujemy każde żywe stworzenie i jesteśmy ciekawymi odkrywcami wszelkich zakamarków świata. W trakcie naszych zbiórek odkrywamy tajemnice związane z otaczającym nas światem, poznajemy obrzędowość harcerską, która opiera się na jasnych zasadach i wartościach w wychowaniu. Kształtujemy swoją postawę patriotyczną. Angażujemy się w różne aktywności, za którymi zawsze kryje się ciekawa historia. Rozwijamy swoje talenty i zdolności. Uczymy się też dyscypliny, cierpliwego słuchania innych, empatii, odpowiedzialności za drugiego człowieka, wyrażamy swoje emocje i uczucia. Integrując się w grupie zapoznajemy się z ideą braterstwa wśród Zuchów. Wspólne podejmowanie zadań i sprawności rozwija nasze zainteresowania i kreatywności w działaniu.

        

       Chcesz zostać zuchem? To wyróżnienie!

       Zapraszamy do 17. Radosnej Gromady!

      • 17. Radosna Gromada