• Rada Rodziców

    • PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

    • Przewodniczący                              Pani Barbara Szczerba

      
      

     Zastępca  przewodniczącego     Pani Ewelina Kotyła

      
      

     Skarbnik                                        Pani Małgorzata Oleszek