• Rada Rodziców

    • PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

    • Przewodniczący                              Barbara Szczerba

     Zastępca  przewodniczącego     Monika Zaśko

     Skarbnik                                        Aneta Dziura