• Dyrekcja i Kadra Pedagogiczna

    • Dyrekcja szkoły

    • mgr inż. Ewa Maj

   • Kadra Pedagogiczna 

   • Maj Ewa

    Biłant Anna

    Bojarska – Śledź Dorota

    Chwiejda Leszek

    Chwiejda Urszula

    Czyrw Magdalena

    Fronc Krystyna

    Gwizdal Mariola

    Habza Anna

    Hołowińska Bernadeta

    Huber Ewa

    Paweł Kucharski

    Krukowska Anna

    Kurek Danuta

    Kurzyńska-Puk Anna

    Malinowska Grażyna

    Małysz Małgorzata

    O. Polikarp

    Pasek Waldemar

    Rudnicka Barbara

    Rusztyn Łukasz

    Szymańska Dorota

    Wiatrowska Anna

    Tuzin Bożena

    Dyrektor szkoły, przyroda, biologia

    Edukacja wczesnoszkolna

    Chemia

    Język polski

    Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

    Nauczyciel współorganizujący kształcenie

    Edukacja wczesnoszkolna, Pedagog szkolny

    Wychowanie fizyczne, technika

    Matematyka

    Nauczyciel współorganizujący kształcenie 

    Biblioteka

    Fizyka

    Matematyka, WOS

    Religia, plastyka

    Język niemiecki

    Edukacja wczesnoszkolna

    Język polski, historia

    Religia

    Muzyka

    Język angielski

    Informatyka

    Edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe

    Edukacja wczesnoszkolna, geografia, język angielski

    Pielęgniarka szkolna