• Dyrekcja i Kadra Pedagogiczna

    • Dyrekcja szkoły

    • mgr inż. Ewa Maj

   • Kadra Pedagogiczna 

   •  

    Maj Ewa

    Biłant Anna

    Bojarska – Śledź Dorota

    Chwiejda Leszek

    Chwiejda Urszula

    Kościuk Agnieszka

    Karczmarczuk Aleksandra         

    Fronc Krystyna

    Gwizdal Mariola

    Habza Anna

    Hołowińska Bernadeta

    Huber Ewa

    Jachymek-Kurek Krystyna

    Krukowska Anna

    Wanat Piotr

    O. Polikarp

    Kurzyńska Bożena

    Tukendorf Paulina

    Rusztyn Łukasz

    Szymańska Dorota

    Wiatrowska Anna

    Tuzin Bożena

     

    Dyrektor szkoły, przyroda, biologia

    Edukacja wczesnoszkolna

    Chemia

    Język polski

    Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

    Wychowanie przedszkolne

    Psycholog szkolny

    Edukacja wczesnoszkolna, pedagog

    Wychowanie fizyczne, technika

    Matematyka

    Język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie 

    Biblioteka

    Fizyka

    Matematyka, WOS, Edukacja dla bezpieczeństwa

    Plastyka

    Religia

    Muzyka

    Język angielski, język niemiecki

    Informatyka

    Edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe

    Edukacja wczesnoszkolna, geografia

    Pielęgniarka szkolna