• Historia szkoły

    • Historia szkoły

    • Szkoła Podstawowa w Radecznicy powstała w okresie zaboru rosyjskiego około roku 1885. Uczęszczały do niej dzieci z Radecznicy jak również z okolicznych wsi. Zajęcia w szkole prowadziła rosyjska nauczycielka. Był to drewniany budynek znajdujący się na terenie obecnego boiska szkolnego. Przechodząc wiele zmian organizacyjnych przetrwała do roku 1918.

             W trudnym okresie dla Polski była ważnym ośrodkiem kulturalnym i patriotycznym. Po odzyskaniu niepodległości w szkole zajęcia prowadzili nauczyciele polscy.

     Szczególnie ważny dla szkoły podstawowej w Radecznicy był rok 1968 kiedy stała się ona ośmioklasowa. W tym też roku rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym, który powstał w ramach akcji państwowej "Tysiąc Szkół na Tysiąclecie". W kolejnych latach szkoła przechodziła wiele zmian związanych z przeprowadzanymi reformami. W 1975 roku zarządzeniem ministra oświaty i wychowania szkoła została podniesiona do rangi Zbiorczej Szkoły Gminnej. Rok 1990 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne, w myśl których szkoła w Radecznicy stała się szkołą podstawową. W roku 1999 wprowadzono gimnazja w związku z tym szkoła funkcjonowała w systemie sześcioklasowym z siedzibą przy ulicy Bolesława Prusa 65 a. Po kolejnej reformie szkolnictwa likwidującej gimnazja w roku 2019 powróciliśmy do budynku przy ulicy Gwarnej 4. 

             8 maja 2022 r. w 358. rocznicę objawienia Świętego Antoniego na Łysej Górze w Radecznicy – Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy otrzymała imię św. Antoniego z Padwy.