• Ogłoszenia

     • Rekrutacja 2024/2025 - informacja

     • Informujemy, że od dnia 11.03.2024 r.
      rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025.

       

      Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
      i klasy pierwszej należy pobrać w szkole lub ze strony internetowej i złożyć do dnia 20.03.2024 r.

       

            Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego oddziału przedszkolnego składają deklarację                                  o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2024/2025
      od dnia 11.03.2024 r. do dnia 20.03.2024 r.