• Patron

    • Wybierając dla szkoły imię świętego Antoniego z Padwy, kierowaliśmy się przekonaniem,
     iż powinna być to osoba godna naśladowania, ściśle związana z historią naszej miejscowości i regionu.
     Społeczność szkolna powinna identyfikować się z Patronem swojej szkoły i mieć do niego emocjonalny stosunek

     Osoba świętego Antoniego z Padwy jest związana z Radecznicą, na terenie której znajduje się placówka Publicznej Szkoły Podstawowej.

     Przypatrując się postaci świętego Antoniego należy powiedzieć, że urodził się w Lizbonie około 1191 roku. W młodym wieku wstąpił do kanoników regularnych świętego Augustyna, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Przeniósł się później do zakonu braci mniejszych pod wpływem męczeńskiej śmierci pierwszych zakonników franciszkańskich. Pragnął głosić Ewangelię w Afryce, ale skierowano go do pracy we Francji i we Włoszech. Pracował z wielkim pożytkiem, nawrócił wielu odstępców i wygłosił wiele pouczających kazań. Święty Franciszek z Asyżu powołał go na pierwszego nauczyciela teologii w zakonie. Pozostawił po sobie dzieła świadczące o jego dobroci i wiedzy. Zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 roku. W poczet świętych zaliczył go 11 miesięcy później 30 maja 1232 roku papież Grzegorz IX. Natomiast 16 stycznia 1946 papież Pius XII ogłosił go Doktorem Kościoła.

     W Radecznicy mieści się ważne sanktuarium poświęcone świętemu Antoniemuz Padwy. To właśnie tu, 8 maja 1664 r., w malowniczej scenerii Roztocza ukazał się on po raz pierwszy ubogiemu mieszkańcowi wsi, Szymonowi Tkaczowi. W kilku objawieniach święty Antoni wyraził życzenie, aby powstała świątynia. Zapewniał, że gromadzący się tam jego czciciele otrzymają od Boga liczne łaski. Podczas objawienia święty Antoni pobłogosławił również wodę płynącą ze źródełka. Świadectwa o cudach i łaskach wyproszonych u Boga przez wstawiennictwo św. Antoniego trwają do dnia dzisiejszego. Potwierdzają to liczni pielgrzymi, którzy przybywają tu w ciągu całego roku, szczególnie zaś 13 czerwca, kiedy odbywają się główne uroczystości związane z kultem świętego Antoniego.

     Zakonnicy posługujący w sanktuarium św. Antoniego w ciągu lat zadbali o to, aby miejsce stało się ośrodkiem kulturotwórczym. Tutaj przed II wojną światową powstało kolegium serafickie, które kształciło młodzież męską. Tutaj organizowano naukowe odczyty, projekcje filmów oświatowych, spotkania kształtujące narodowe aspiracje Polaków. W latach wojny klasztor prowadził tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej. Działalność bernardynów została przerwana przez władze komunistyczne, które w 1950 roku wtargnęli nocą do klasztoru, zakonników aresztowano, a szkołę zamknięto.

     Tak jak we wcześniejszych latach, tak i współcześnie postać świętego Antoniego jest ważna dla mieszkańców tego regionu. Jest ważne również, aby młode pokolenie kształtujące swoją osobowość i zdobywające wiedzę w Publicznej Szkole Podstawowej w Radecznicy, czerpało z nieprzemijających wartości, tak jak to przekazywał wobec napotkanych ludzi święty Antoni.
     Mamy nadzieję, że św. Antoni z Padwy będzie nas wspierał w codziennym trudzie kształtowania umysłów oraz serc dzieci i młodzieży i nie pozwoli, aby zagubili się na krętych ścieżkach, które niesie życie.