• Informacje dla rodziców

    • Wykaz książek do religii na rok szkolny 2024/2025

     • Dyżur wakacyjny

     • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy informuje, że na dyżur wakacyjny do oddziału przedszkolnego zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski. Lista dzieci przyjętych dostępna do wglądu w szkole.

       

      Dyrektor informuje, że dyżur wakacyjny pełnią:

      • oddział przedszkolny w Publicznej Szkole  Podstawowej
       im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy – od 22.07.2024 r. do 16.08.2024 r.
      • oddział przedszkolny w Publicznej Szkole  Podstawowej  im. Jana Pawła II w Zaburzu – od 24.06.2024 r. do 19.07.2024 r.

      Oddziały przedszkolne będą czynne w godzinach od 8.00 do 12.00.

      Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do danego oddziału przedszkolnego można pobrać w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza.

      Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 3 czerwca
      do 14 czerwca 2024 r. do godz. 14.00
      we własnym oddziale przedszkolnym lub w sekretariacie szkoły. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości  18 czerwca 2024 r. do godz. 13.00 na tablicy informacyjnej, liczba miejsc ograniczona.

    • Wykaz książek do religii na rok szkolny 2023/2024

    • Wykaz podręczników dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

     • Wpłaty na Komitet Rodzicielski

     • Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski
      w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 70 zł za dziecko.
      Wpłat prosimy dokonywać do końca października 2023 r.

      Wpłat można dokonywać bezpośrednio u skarbnika Rady Rodziców
      lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców
      Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Radecznicy
      76 9632 0006 3002 1605 6459 0001

      Uwaga!
      w tytule przelewu (wpłat) należy wpisać imię i nazwisko dziecka
      oraz klasę.

    • Kursy autobusu szkolnego od 4 marca 2024 r.