• Aktualności

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

      • W dniu 1 września 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Inaugurację szkolną poprzedzi Msza św. o godz. 8:00 w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy. Dalsza część uroczystości będzie miała miejsce w szkole przy ul. Gwarnej 4, około godz. 9.20 na sali gimnastycznej. Kurs autobusu szkolnego rano o godz. 7.00 oraz po zakończeniu uroczystości około godz. 11.00. Bezpośrednio po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami i uczniami.

        

      • Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

      • W dniu 24 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 poprzedzone mszą świętą w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper oraz Sekretarz Gminy Radecznica Pani Edyta Dubiel. Na ich ręce Pani Dyrektor złożyła podziękowania władzom samorządowym naszej gminy za wszelkie działania poczynione na rzecz szkoły. Następnie podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trud i wysiłek codziennej pracy, dbanie o edukację i bezpieczeństwo uczniów. Szczególne podziękowanie skierowała do rodziców uczniów za pomoc i życzliwość okazaną szkole. Za zaangażowanie w sprawy szkoły i pomoc w przygotowaniu uroczystości nadania szkole imienia oraz materialne wsparcie. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne. Uroczystość zakończyła się częścią artystyczna w wykonaniu uczniów klasy trzeciej i ósmej.

       Drodzy absolwenci szkoły otrzymaliście świadectwa ukończenia szkoły i przed Wami kolejny etap edukacyjny. Życzymy Wam powodzenia na nowej ścieżce Waszego życia i pamiętajcie „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.

      • Święto Rodziny

      • 21 czerwca odbyło się Święto Rodziny. Uczniowie przygotowali dla swoich rodziców część artystyczną. Następnie na nowych obiektach sportowych odbyły się rozgrywki w piłkę nożną. W kategorii klas I-IV zwyciężyła drużyna "Szybcy i zgodni" z klasy drugiej. W kategorii klas V-VIII pierwsze miejsce zajęła drużyna "Ekipa Sportowców" z klasy siódmej. Dla wszystkich uczestników święta Rada Rodziców ufundowała przepyszne kiełbaski i lody. Zapraszamy do fotorelacji.

      • Znaczek zucha, maleńki i kolorowy a znaczy wiele!

      • Koniec roku szkolnego już tuż, tuż. Dla dwóch nowych zuchów Oli i Kuby, po roku próby nadszedł długo oczekiwany czas. Wyróżnione zuchy wykazały się znajomością prawa zucha i mogły złożyć obietnicę zuchową, którą przyjęła instruktor ZHP w stopniu przewodnika Pani Renata, za co serdecznie dziękujemy! Po oficjalnych uroczystościach nadszedł czas relaksu, ognisko, rajd nocny, nocowanka w szkole i dyskoteka. Kochanym mamom dziękujemy za pyszne śniadanko! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zuchowej zabawy.

      • Zajęcia edukacyjne w Roztoczańskim Parku Narodowym cd.

      • 7 i 8 czerwca odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne pt: „W naturze roztoczańskich nietoperzy” w których udział wzięły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I,II,VI,VII,VIII. Była to świetna okazja do zapoznania się z osobliwościami RPN oraz integracji zespołu klasowego. Zapraszamy do fotorelacji.

      • ZAJĘCIA W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

      • 31 maja uczniowie kl. III, IV i V wzięli udział w zajęciach kameralnych i terenowych prowadzonych przez pracowników edukacyjnych RPN pt: „W naturze roztoczańskich nietoperzy”. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli film „W krainie jodły, buka i tarpana” oraz wzięli udział w warsztatach tematycznych. Pod wiatą obok Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego upiekliśmy smaczne kiełbaski, a następnie udaliśmy się ścieżką dydaktyczną na Bukową Górę.

      • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

      • Po ośmiu latach nauki Uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. W dniach 24-26 maja rozwiązywali zadania egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Wszystkim zdającym życzymy bardzo wysokich wyników!

      • 8 maja 2022 roku - uroczystość nadania imienia św. Antoniego z Padwy naszej szkole

      • 8 maja 2022 r. w 358. rocznicę objawienia Świętego Antoniego na Łysej Górze w Radecznicy, przeżywaliśmy historyczne wydarzenie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy otrzymała imię św. Antoniego z Padwy.

       Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy, którą sprawował J. E. ks. Biskup Jan Śrutwa.

       Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również: Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Jego Ekscelencja Ks. Bp. Jan Śrutwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski, Pani Aneta Żórawicz, która reprezentowała Panią Beatę Mazurek Posła do Parlamentu Europejskiego, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Stefan Traczyk, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Krzysztof Gałaszkiewicz, Kanclerz ks. kanonik Michał Maciołek, Pan Jacek Stefański, który reprezentował Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Pan Bogdan Kawałko, który reprezentował Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu Pan Marcin Kulig, Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko, Radny Powiatowy Pan Lucjan Bednarz, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Monika Żur, Wikariusz Prowincji O. Gwidon Hensel, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Pan Andrzej Borowiec, Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie Pan Stanisław Niemczycki, Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Przewodniczący Rady Gminy Radecznica Pan Jerzy Gumieniak wraz z Radnymi, Sekretarz Gminy Radecznica Pani Edyta Dubiel, Skarbnik Gminy Radecznica Pani Bożena Kiesz, Proboszcz o. Krystian Olszewski i cała Wspólnota Klasztoru OO. Bernardynów w Radecznicy, o. Stefan Rymarczyk, Ks. Julian Brzezicki Proboszcz Parafii Trzęsiny, Wieloletni Wójt Gminy Radecznica Pan Gabriel Gąbka, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie Pani Krystyna Łapińska, Pani Wiesława Śliwińska-Wyłupek Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu, Pani Hanna Nowak Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu, Pani Agnieszka Nowomińska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku, Pani Małgorzata Kuźma Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sułowie, Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica Pani Zofia Sykała, Pan Jarosław Wachowicz Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w Radecznicy, Pan Zbigniew Ligaj Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy, Pani Bożena Tuzin pielęgniarka szkolna, Pan Mieczysław Rudnicki organista. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Gminy i Parafii, rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

       Podczas Mszy Św. ks. Biskup poświęcił sztandar, który od tej chwili będzie dla nas najważniejszym symbolem –Nauki, Wiary, Ojczyzny.

       Po Mszy Św., w orszaku prowadzonym przez Orkiestrę Dętą „Zaburze”, udaliśmy się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy. O nasze bezpieczeństwo, podczas przemarszu, zatroszczyli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy oraz funkcjonariusze policji.

       Po dotarciu na teren szkoły nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie obiektów sportowych przy naszej szkole. Wstęgę przecinali: Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Jego Ekscelencja Ks. Bp. Jan Śrutwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk,, Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Monika Żur, Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Dyrektor szkoły Pani Ewa Maj, nauczyciel wychowania fizycznego Pani Mariola Gwizdal oraz przedstawicielka braci uczniowskiej uczennica klasy siódmej Magdalena Gil. Dalsze uroczystości odbyły się na sali gimnastycznej. Prowadzili je nauczyciele naszej szkoły: Pani Krystyna Fronc i Pan Leszek Chwiejda. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego.

       Następnie Dyrektor szkoły Pani Ewa Maj gorąco powitała wszystkich przybyłych gości, których obecność nadała uroczystości szczególny i podniosły charakter. Po powitaniu gości Pani Barbara Rudnicka nauczycielka naszej szkoły przedstawiła historię szkoły, procedurę wyboru oraz przybliżyła zebranym postać świętego Antoniego i uzasadniła wybór.

       Następnie głos zabrał Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, który pogratulował pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom uczniów i uczniom mądrości wyboru, która zaprowadziła do tego aby św. Antoni wspaniały wzór do naśladowania, który rozsławia to miejsce i naszą ojczyznę był naszym patronem.

       Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jerzego Gumieniaka Uchwały w sprawie nadania imienia św. Antoniego z Padwy naszej szkole oraz wręczenia jej Pani Dyrektor. Następnie przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar dyrektorowi szkoły jako symbol tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. Pani Ewa Maj dyrektor szkoły podziękowała za tak cenny dar i zapewniła, że jest on symbolem wartości, które będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły, po czym przekazała sztandar w ręce uczniów, by prowadził ich ku lepszej przyszłości, by zawsze był symbolem godności i powinności uczniowskiej. Przedstawiciel społeczności uczniowskiej Antonii Zymon odebrał sztandar i w imieniu uczniów zapewnił otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły i naszej Ojczyzny. Po tych słowach przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. Po ślubowaniu odbyła się prezentacja sztandaru.

       Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy ma kształt kwadratu. Rewers jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwróconym w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół orła znajduje się napis: Nauka, Wiara, Ojczyzna.

       Awers jest koloru złotego. Na jego tle umieszczono postać Świętego Antoniego patrona szkoły. Wokół postaci znajduje się napis Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy im. Świętego Antoniego z Padwy w Radecznicy.

       Sztandar ma wymiary 95 na 95 cm i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec o wysokości 2 metrów 40 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem.

       Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć

       W dalszej części uroczystości został odśpiewany Hymn Szkoły, wyrażający uczucia i najważniejsze idee oraz wartości wspólnoty szkolnej.

       Podczas uroczystości nadania imienia św. Antoniego z Padwy naszej szkole nie zabrakło gratulacji, życzeń, ciepłych słów od zaproszonych gości.

       Jako pierwsza zabrała głos Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk. Następnie gratulację przekazał Marcin Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Pani Aneta Żórawicz, która odczytała list od Europoseł Pani Beaty Mazurek. Kolejno został odczytany list okolicznościowy od Poseł Pani Beaty Strzałki. Swoje życzenia i gratulacje złożyli także Pan Stefan Traczyk Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Jacek Stefański przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki oraz Pan Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

       Następnie Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper zabrał głos i wyraził swoją radość z powodu wyboru przez naszą społeczność osoby św. Antoniego z Padwy jako patrona.

       Zwieńczeniem uroczystości było przedstawienie teatralne w wykonaniu rodziców, uczniów i absolwentów naszej szkoły o najważniejszych momentach z życia świętego, w tym pośmiertne objawienie się św. Antoniego Szymonowi Tkaczowi na Łysej Górze w Radecznicy 8 maja 1664 roku. Scenariusz do przedstawienia napisał o. Stefan Rymarczyk. Uczniów przygotowały nauczycielki z naszej szkoły Panie: Krystyna Fronc, Mariola Gwizdal i Małgorzata Małysz.

       Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor złożyła serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym gościom oraz osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i uświetnienia tej doniosłej uroczystości.

       Po oficjalnej uroczystości w szkole, na placu za Urzędem Gminy w Radecznicy odbył się festyn dla społeczności szkolnej. Podczas imprezy dzieci mogły skorzystać min. z dmuchanych zjeżdżalni i mnóstwa smakołyków, o które zadbali rodzice oraz strażacy z OSP w Zakłodziu. Ogromną popularnością cieszył się również symulator dachowania, który uświadomił osobom poddającym się próbie dachowania, jak istotne są prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa. Z symulatora dachowania można było skorzystać dzięki uprzejmości Dyrektora WORD w Zamościu Pana Marcina Kuliga. W ramach współpracy z OiK w Szczebrzeszynie, Pani Barbara Tracz - psycholog przeprowadziła warsztaty na temat bezpieczeństwa w mediach. Pan Michał Krukowski – dietetyk zorganizował dla dzieci quiz dotyczący zdrowego odżywiania się. Podczas festynu nie zabrakło też dobrej muzyki, o którą zadbał Pan Sławomir Kwiecień. Wszyscy świetnie się bawili. Impreza dostarczyła uczniom wielu wrażeń i z pewnością pozostanie na zawsze w ich pamięci

      • WITAJ MAJOWA JUTRZENKO

      • W dniu 05.05.2022 r. akademię z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowały klasy: I, II, III i IV. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Na wstępie wszyscy uczniowie odśpiewali hymn Polski. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, w której przypomniano najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

      • Podsumowanie projektu edukacyjnego pt. "Piramida Cheopsa"

      • W dniu dzisiejszym uczniowie klasy ósmej wraz z opiekunem Panią Anną Krukowską i dyrektorem szkoły Panią Ewą Maj uczestniczyli w podsumowanie projektu edukacyjnego w Zwierzyńcu. Projekt pt. "Piramida Cheopsa" realizowany z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji do geometrii " GeoGebra Classic 6" zorganizowany został w ramach Roztoczańskiej Akademii Matematyki. Efektem końcowym projektu było zbudowanie piramidy z wykonanych przez uczniów z 25 szkół 960 modeli graniastosłupów.

      • Międzynarodowy Dzień Ziemi

      • 22.04.2022 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu różne organizacje przeprowadzają szereg akcji promujących ochronę środowiska. Nasza szkoła także dołączyła do promowania postaw ekologicznych. Z tej okazji uczniowie klasy I i V przygotowali przedstawienie, którego celem było pogłębienie wiedzy na temat wpływu człowieka na stan środowiska, a uczniowie klasy II-III dołączyli się z tematyczną piosenką.

      • XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      • 1 października nasza szkoła włączyła się po raz kolejny do akcji popularyzującej tabliczkę mnożenia. Tego dnia wśród uczniów klas III-VIII zostały przeprowadzone pisemne testy ze znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowi, który uzyskał największą ilość punktów w danej klasie nadawano tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Akcja cieszyła się dużą popularnością wśród uczniów i na pewno będzie kontynuowana w przyszłych latach.

      • Wyjazd do kina

      • Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III wybrali się do kina w Zamościu na film animowany pt. „Ainbo - strażniczka Amazonii”. Szkoła to nie tylko lekcje, prace domowe, sprawdziany i kartkówki. Szkoła to również ciekawe wydarzenia, zabawa i chwila relaksu. A wszystko to, to też nauka. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej, poznanie miejsc z zakresu kultury. Zapraszamy do bardzo krótkiej fotorelacji.

      • Wycieczka do Warszawy w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. Poznaj Polskę

      • 24-25 listopada 2021 r. uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Warszawy. Wyjazd był realizowany w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Sportu pn. ,,Poznaj Polskę”. Odwiedzając między innymi Cmentarz na Powązkach, Zamek Królewski, Pomnik Małego Powstańca, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Generała Kuklińskiego uczniowie uczestniczyli w żywej lekcji historii.

       Wszystkie założone punkty programu wycieczki zostały zrealizowane. Zmęczeni, ale zadowoleni, pełni miłych wspomnień wróciliśmy do domu. Dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej i jeszcze raz podkreślamy, że wyjazd ten nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Sportu.

      • Wizyta w bibliotece

      • W dniu 01.12 2021 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali przyjęci do grona czytelników szkolnej biblioteki. Podczas wizyty w bibliotece poznali tajniki pracy bibliotekarza i wypożyczyli swoje pierwsze książki.

       Uczniowie kl.I dowiedzieli się również jak właściwie zachowywać się w bibliotece jak wypożyczać książki, gdzie znaleźć ulubione bajki i jak obchodzić się z wypożyczoną książką.

       Mamy nadzieję, że dzieci będą chętnie odwiedzać szkolną bibliotekę.

      • Wigilia Zuchowa

      • Zuchy z 17. Radosnej Gromady wraz z drużynową oraz Ojcem Polikarpem spotkali się na Wigilii. Wspólnie podziękowali sobie za mijający rok służby i życzyli wszystkiego dobrego w nadchodzącym. Na początku uroczystości Zuchy wysłuchały historii "Betlejemskiego Światła Pokoju", następnie podzieliły się opłatkiem składając sobie życzenia bożonarodzeniowe. Radosne śpiewanie kolęd i łamanie się opłatkiem wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój.

      • Uroczyste wręczenie nagród w konkursie Wakacje z historią

      • W dniu 27 września br. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie "Wakacje z historią", który został zorganizowany w ramach projektu "Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny - żywa lekcja patriotyzmu" Antoni Zymon zdobył III miejsce w konkursie „Wakacje z Historią". Nauczycielem przygotowującym ucznia do konkursu była Pani Małgorzata Małysz. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      • TAK! ON JEST KRÓLEM!

      • Boże Narodzenie to szczególny czas w roku.

       Ważne jest :

       Aby być z tymi, których kochamy

       Aby nie zapominać o tych, których nie ma

       Aby czuć, że jest się tam, gdzie być powinno

       Aby radować się z małych, zwykłych rzeczy

       Aby ten jedyny dzień w roku był wyjątkowy

       Życzymy Wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

       pełnych ciepła, ale i zadumy, by w chwilach refleksji

       choć na moment zatrzymać się i spostrzec to, czego nie widać

       w ciągłym biegu - prostych radości.