• Aktualności

      • Zajęcia na wirtualnej strzelnicy.

      • Na zaproszenie Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu w piątek 17 marca 2023r. uczniowie klasy ósmej pod opieką Pani Anny Krukowskiej uczestniczyli w zajęciach na wirtualnej strzelnicy. W ramach zajęć uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią  oraz strzelali do celu z broni krótkiej GLOCK 19 i karabinu HK 416.  

      • Szkolny konkurs „Mistrz savoir vivre”

      • Nasza Szkoła bierze udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego „Szkoła Dobrego Wychowania”. W ramach tego projektu został przeprowadzony konkurs „Mistrz savoir vivre”. Oto fotorelacja:

      • OGŁOSZENIE - REKRUTACJA 2023/2024

      • Informujemy, że od dnia 13.03.2023 r.
       rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2023/2024.

        

       Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
       i klasy pierwszej należy pobrać w szkole lub ze strony internetowej i złożyć do dnia 22.03.2023 r.

        

       Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu
       edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2023/2024
       od dnia 13.03.2023r. do dnia 22.03.2023 r.

       DRUKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE UCZNIOWIE I RODZICE -> Druki do pobrania.

      • " Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów"

      •  

       8 marca to wyjątkowy dzień  - Dzień Kobiet.  Z okazji  święta wszystkich pań i dziewczynek w szkole pojawiły się kwiaty i życzenia. Aby uświetnić ten dzień chłopcy z klasy V,VI i VII przygotowali część artystyczną będącą ukłonem dla wszystkich pań. Przedstawienie uświadomiło wszystkim jak ważną rolę w życiu pełni kobieta.  Wszystkie panie zostały obdarowane kwiatami a dziewczynki drobnymi upominkami od swoich kolegów.

      • Bezpieczeństwo dzieci na wsi -prelekcja pracowników KRUS

      • marca uczniowie z  oddziału przedszkolnego oraz klas I -VIII uczestniczyli w prelekcji poprowadzonej przez pracowników KRUS dotyczącej bezpieczeństwa na wsi podczas prac z użyciem różnego rodzaju sprzętu rolniczego w gospodarstwie. Uczniowie dowiedzieli się jak należy się zachowywać, czego unikać, w jaki sposób nie narazić się na zagrożenia związane z pracą i przebywaniem w gospodarstwie rolnym. Dziękujemy Panu Mariuszowi Łysiakowi i Panu Mateuszowi Biłantowi z Placówki Terenowej KRUS w Biłgoraju za przeprowadzenie ciekawej i pouczającej prelekcji.

      • Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

      • 5 marca w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy odbyły się gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rodziny ofiar, służby mundurowe oraz społeczność szkolna z naszej gminy.

       Naszą szkołę podczas tego święta godnie reprezentował Poczet Sztandarowy, zuchy z 17. Radosnej Gromady i harcerze z drużyny harcerskiej oraz uczniowie, rodzice i nauczyciele.

       Po uroczystej mszy świętej odbył się „Bieg Tropem Wilczym” w którym również brali udział nasi uczniowie, ich rodzice oraz zuchy i harcerze wraz z nauczycielami.  

       Ogromne podziękowania należą się najmłodszym zuchom i nieco starszym harcerzom, którzy działają w 17. Radosnej Gromadzie i drużynie harcerskiej przy naszej szkole.  Swoim zaangażowaniem, pożytecznymi działaniami w środowisku lokalnym, godną postawą podczas uroczystości narodowych stają się wzorem do naśladowania. 

      • Podsumowanie akcji "Góra Grosza"

      • Od kilku lat nasza szkoła włącza się w zbiórkę monet "Góra Grosza" organizowanej przez
       towarzystwo "Nasz Dom". W tym roku zbieraliśmy dla dzieci w trudnej sytuacji. Nad
       przebiegiem akcji czuwali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Najważniejszym
       celem było pokazanie, jaką siłę może stanowić niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne
       działanie dla dobra innych. W lutym posegregowaliśmy i policzyliśmy zebrane pieniądze,
       które zostały wysłane do organizatorów. Dziękujemy wszystkim wychowawcom, uczniom
       i ich rodzicom za zrozumienie i włączenie się do akcji.

      • Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      • Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Antoniego z Padwy uczciła pamięć "Żołnierzy Wyklętych" uroczystym apelem zorganizowanym 1 marca 2023 roku. Uczniowie klas. VI, VII iVIII wspólnie z Drużyną Harcerską i 17 Gromadą zuchową ukazali losy „Żołnierzy Niezłomnych”, m. in.: majora Zygmunta Edwarda Szendzielorza - ps. Łupaszko, Danuty Siedzikówny - ps. Inka, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Tadeusza Kuncewicza - ps. Podkowa oraz żołnierzy, którzy spoczywają w Krypcie Bazyliki w Radecznicy. Narodowy Dzień "Żołnierzy Wyklętych" obchodzony 1 marca przypomina młodemu pokoleniu fragment historii Polski, który jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męczeństwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

      • "Czyste powietrze wokół nas" - program edukacyjny dla przedszkolaków c.d

      • W oddziale przedszkolnym odbyły się kolejne cykle zajęć z programu "Czyste powietrze wokół nas" prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego. Na zajęciach dzieci zwiększały wiedzę na temat skutków palenia papierosów oraz wzmacniały kompetencje w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionym pomieszczeniu i jak sobie poradzić kiedy ktoś przy nich pali papierosy. Dzieci zdobywały wiedzę przez zabawę oraz własną prace twórczą. Nasze przedszkolaki wyszły nawet z własną inicjatywą kontynuacji zajęć poprzez spacer po najbliższej okolicy, na którym mogły rozwiesić własnoręcznie wykonane ulotki informujące o tym, by nie palić papierosów przy dzieciach. W wyniku zajęć dzieci mocno usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego, wiedzą też doskonale w jaki sposób się zachować, gdy będą narażone na wdychanie go