• Aktualności

      • PRZEKAZANIE ZUCHÓW DO DRUŻYNY HARCERSKIEJ

      •  

       W życiu każdego zucha pojawia się czas, kiedy przechodzi on do drużyny harcerskiej. Jest to bardzo ważny moment zarówno dla Gromady Zuchowej, jak i dla Drużyny Harcerskiej. Zuchy, które skończyły III i IV klasę pożegnały się ze swoją Gromadą i zaczynają już stawiać pierwsze kroki na Harcerskiej ścieżce. 

       Jeszcze ostatni pląs, pożegnanie z drużynową, symboliczne spalenie karteczek z imionami w ognisku, oddanie beretów i chust zuchowych oraz przełożenie znaczka zucha na prawą patkę przejście pod zuchowym szpalerem… a po drugiej stronie, hymn harcerski, przywitanie się z drużynową, przekroczenie tlącego się pniaczka, przybicie gwoździami karteczek z imionami harcerzy, otrzymanie nowych beretów i chust, przypięcie lilijki na lewą patkę. 

       Jakże wymowne są te symbole. Wczoraj jeszcze Zuchy, dziś już Harcerze. Obejrzyjcie z nami jak wyglądała ta niezwykła uroczystość. Czuwaj!

        

       Link do filmu: https://fb.watch/goMQA9pAs3/

      • Pasowania nadszedł czas, uczniem będzie każdy z nas!

      • Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych wpisała się na stałe w kalendarz uroczystości szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności przed przybyłymi gośćmi. Na uroczystość przybyli Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Sekretarz Gminy Radecznica Pani Edyta Dubiel, Pani Dyrektor Ewa Maj, rodzice, nauczyciele i uczniowie klasy II i III. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów oraz akt pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści otrzymali mnóstowo upominków od zaproszonych gości i rodziców. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Serdecznie dziękujemy za przybycie na uroczystość Panu Wójtowi i Pani Sekretarz, a rodzicom za przygotowanie poczęstunku.

      • Harcerski Różaniec

      • 24 października Drużyna harcerska działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy prowadziła modlitwę różańcową w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy. Dzieci kierując się prawem harcerskim ZHR, które mówi „Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki”, wiernie idą drogą harcerską do bram świętości.

      • Dzień Papieski

      • ,,Jeśli jednak prawda jest we mnie, musi wybuchnąć. Nie mogę jej odepchnąć, bo inaczej odepchnąłbym sam siebie”

                                                                                                                                                                 Jan Paweł II

       21 października 2022 r., w przeddzień liturgicznego wspomnienia Św. Jana Pawła II, w naszej szkole odbyła się akademia z okazji XXII Dnia Papieskiego, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem ,,Blask prawdy”.

       Bogaty montaż słowno–muzyczny przypomniał nam najważniejsze wartości w życiu człowieka. Uczniowie przybliżyli w nim encyklikę papieża Jana Pawła II  ,,Veritatis splendor”, która głęboko porusza  tematykę  Miłości, Wolności i Prawdy.

       Młodzi artyści zaśpiewali ukochaną przez Papieża pieśń ,,Barka” oraz hymn napisany na 100-lecie urodzin Jana Pawła II - ,,Nie zastąpi Ciebie nikt”.

       W naszych głośnikach rozbrzmiewał żywy i wciąż aktualny głos naszego Wielkiego Papieża.

       Mamy nadzieję, że hołd oddany Świętemu Janowi Pawłowi II oraz pochylenie się nad tym, co najważniejsze przyniesie dobry owoc w życiu każdego z nas.

      • 20 października - Dzień krajobrazu 2022

      • Krajobraz to przestrzeń, w której żyjemy. Na krajobraz składają się zarówno elementy środowiska przyrodniczego, kulturowego, jak i przestrzenie ukształtowane przez działalność człowieka.

       Zależy nam, aby otaczający nas krajobraz był piękny i harmonijny, aby przyczyniał się do podnoszenia jakości naszego życia, wpływając na nasze samopoczucie, dając poczucie bezpieczeństwa, ułatwiając tworzenie i utrzymywanie więzi społecznych, inspirując i motywując nas do działania.

       W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz definiowany jest jako „obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich;”. Często zapominamy jednak, że postrzeganie odnosi się do znacznie szerszego zakresu odbierania rzeczywistości niż tylko wzrokowego. Krajobrazów doświadczamy bowiem poprzez wszystkie zmysły, jawią się nam one jako suma zmysłowych doznań.

       Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: Krajobraz: doświadczam w pełni.

       W ten sposób Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować go i dotknąć.

       Odbieranie krajobrazu poprzez różne zmysły umożliwia nam doświadczanie go w pełni i nierzadko odkrywanie na nowo.

       Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października ogłoszono Dniem Krajobrazu. Data jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Zgodnie z jej zapisami należy podejmować działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian.

       Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wybrali się na krótkie wycieczki, aby bliżej poznać okoliczny krajobraz oraz móc go doświadczyć w pełni korzystając z pięknej jesiennej pogody.
       Uczniowie podczas wyprawy rozpoznawali gatunki drzew iglastych i liściastych, poznawali piętra lasu, a także zasady zachowania się w lesie, jak również zwrócili uwagę na zamiany zachodzące w krajobrazie na przestrzeni wszystkich pór roku i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

      • Próbna ewakuacja w szkole

      • 19 października społeczność naszej szkoły uczestniczyła w próbnej ewakuacji z udziałem strażaków z JOSP w Radecznicy. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu - 5 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Strażacy sprawdzili budynek szkoły, czy zostały zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa w razie ewakuacji. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach. Po przeprowadzonej akcji pani Dyrektor odwołała alarm a strażacy przeprowadzili praktyczny instruktaż posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem wozu strażackiego z drabiną, która była wykorzystana podczas akcji ratowniczej. Serdecznie dziękujemy strażakom z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy za pomoc i współpracę.

      • Zajęcia z robotami

      • Na zajęciach z informatyki nasi uczniowie zaczęli przygodę robotami Edison 2.0 i zestawami klocków Lego Technic. Dwuosobowe zespoły odeszły od komputerów i budowały pierwszego robota. Zadania edukacyjne podejmowane podczas zajęć, wspomagają uczenie myślenia algorytmicznego, intuicji, wyobraźni, kojarzenia, pamięci, spostrzegawczości, rozumowania i wnioskowania. W głównej mierze zajęcia te przygotowują uczniów do programowania robotów EDISON i nauki zdalnej kontroli nad nimi. Warto zauważyć, że uczniowie bardzo dobrze bawią się na tych zajęciach. Rządowy program "Laboratoria Przyszłości" dał naszej szkole możliwość otrzymania wsparcia na zakup w/w pomocy naukowych.

        

      • Roztrzygnięcie etapu szkolnego konkursu plastycznego "Kolory Niepodległości"

      • W dniu 17 października 2022 r. odbył się I szkolny etap konkursu plastycznego" Kolory Niepodległości", którego organizatorem jest  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński,  Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu oraz Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Celem konkursu było wspieranie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem szczególnie wśród uczniów klas młodszych. W trakcie szkolnych eliminacji wyłoniono trzy prace plastyczne, które zostały  przekazane do etapu powiatowego.

       Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy i gratulujemy a uczestnikom dalszego etapu konkursu życzymy powodzenia.

      • Zbiórka karmy dla zwierząt

      • Już od 29 września 2022 r w naszej szkole ruszyła wielka zbiórka karmy dla zwierząt przebywających w schronisku w Zamościu pod hasłem " Podaj łapę"organizowana przez Samorząd Uczniowski

       Stąd nasza ogromna prośba o pomoc w nakarmieniu czworonożnych przyjaciół.

       Pokażmy jak wielką razem mamy moc !

       Karmę suchą lub mokrą prosimy składać w wyznaczone miejsca w szkole.

       Wszystkim uczniom o wielkich sercach już dziś bardzo dziękujemy za pomoc !

      • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

      • W czwartek 13 października w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji na uroczystym apelu spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

       Uczniowie kl. VII i VIII poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie dla nauczycieli z okazji ich święta.

       Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Uczniom za życzenia, kwiaty i słodki poczęstunek.

        

       Podczas części artystycznej wykorzystano sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

      • Dyskoteka na Dzień Chłopaka

      • 29.09.2022 r. odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. W murach naszej szkoły rozbrzmiewała głośna muzyka dzięki sprzętowi nagłośniającemu zakupionemu w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie klas IV-VIII bawili się doskonale.

        

       Już nie możemy doczekać się następnej .....

      • XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      • Wzorem ubiegłych lat 7 października nasza szkoła przyłączyła się do akcji promującej znajomość tabliczki mnożenia. Przygotowania do tego wydarzenia trwały cały tydzień, od poniedziałku 3 października. Na lekcjach matematyki przypominaliśmy tabliczkę mnożenia oraz wyłoniliśmy szkolnych egzaminatorów. Na holu szkoły powstała gazetka, na której umieściliśmy plakaty promujące akcję oraz materiały z przykładami „ sprytnego mnożenia” większych liczb. Egzaminy pisemne w klasach III – VIII przeprowadziły uczennice z klasy ósmej. Przetestowano 71 uczniów. Spośród nich wyłoniono Klasowych Ekspertów Tabliczki Mnożenia oraz Szkolnego Eksperta Tabliczki Mnożenia. Koordynatorami akcji były nauczycielki matematyki: Pani Anna Krukowska            i Pani Anna Habza. Za rok ponownie przyłączymy się do akcji bo najlepsza jest nauka przez zabawę.

       Wyniki XII edycji akcji w naszej szkole:

       Szkolny Ekspert Tabliczki Mnożenia – Paulina Chmielewska kl. V

       Klasowi Eksperci Tabliczki Mnożenia:

       Wiktoria Błażyńska – kl. III

       Jakub Jachymek – kl. IV

       Pablo Siemczyk – kl. VI

       Izabela Dumała – kl. VII

       Woźnica Aleksandra – kl. VIII

       Gratulujemy wszystkim ekspertom oraz uczniom biorącym udział                                 w  tym wydarzeniu.

      • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

      • „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

       Jaką sobie ludzkość wymyśliła”

                                                                  Wisława Szymborska

        

       O zaletach czytania wiedzą wszyscy. Czytanie książek to nie tylko ciekawa forma spędzania wolnego czasu, zdobywanie nowej wiedzy, ale również rozwijanie wyobraźni. 

       29 września w naszej szkole odbył się "Dzień Głośnego Czytania"

       Uczniowie klas starszych czytali młodszym kolegom wybrane fragmenty książek dla dzieci. Taka forma czytania to mile spędzony wspólny czas.

        

      • Sprzątamy dla Polski

      • 4 października nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji pn. „Sprzątamy dla Polski”, wydarzenie to organizowane jest  przez Stowarzyszenie „Dla Polski” oraz  zostało objęte m.in. honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

      • Zawodowy strzał w 10!

      • 21 września nasi ósmoklasiści wyjechali do Zamościa, aby wziąć  udział w przedsięwzięciu „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Targi edukacyjne odbyły się na hali OSiR, gdzie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z powiatu zamojskiego.  

      • GMINNY DZIEŃ SPORTU W NASZEJ SZKOLE

      • W poniedziałek 26 września na obiektach sportowych przy naszej szkole odbył się Gminny Dzień Sportu, którego celem było promowanie zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie aktywności fizycznej, wdrażanie do sportowego zachowania podczas rozgrywania różnych konkurencji oraz kulturalnego kibicowania. O godzinie 9-tej oficjalnego otwarcia zawodów dokonali: Wójt Gminy Pan Marian Szuper oraz Dyrektor szkoły Pani Ewa Maj, podczas którego pokreślili cele imprezy oraz życzyli wszystkim zawodnikom dobrej zabawy i sukcesów w zmaganiach sportowych. Zawody sportowe poprzedziła rozgrzewka. Uczniowie poszczególnych szkół brali udział w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych podczas, których nie brakowało pozytywnej rywalizacji i sportowych wrażeń. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się namiot interaktywny przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Uczestnicy mogli wziąć udział w  treningu nordic walking zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking ze współpracą z Fundacją BEZMIAR. Pomiędzy rozgrywkami uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z ciepłego poczęstunku.

       Ten szczególny dzień na długo zapisze się w naszej pamięci, ponieważ honorowym gościem tego wydarzenia była Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg, która dokonała wręczenia pucharów i medali zwycięzcom. Swoją obecnością zaszczycili nas również m.in Poseł na Sejm RP Pani Monika Pawłowska, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Pan Jacek Figarski, Wójt Gminy Pan Marian Szuper, Sekretarz Gminy Pani Edyta Dubiel, Skarbnik Gminy Pani Bożena Kiesz, Kierownik GOPS w Radecznicy Pani Łucja Bednarz, Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica Pani Zofia Sykała, radni oraz sołtysi naszej gminy.

       Gminny Dzień Sportu został zorganizowany dzięki wsparciu Wójta Gminy Radecznica i Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy.

       W rozgrywkach międzyszkolnych wszyscy wygrali, ponieważ chodziło przede wszystkim o dobrą wspólna zabawę, zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, a uczniowie nie biorący bezpośrednio udziału w konkurencjach nieustannie kibicowali.

       Ze sportowego punktu widzenia wyniki drużynowe były następujące:

       1.Mecz piłki nożnej chłopców klas VI-VIII:

       I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu

       II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy

       III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu

       IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku

       2. Mecz piłki nożnej dziewcząt i chłopców klas IV-V:

       I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu

       II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu

       III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy

       w Radecznicy

       IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku

       3. Mecz piłki siatkowej dziewcząt klas VI-VIII:

       I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy

       w Radecznicy

       II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu

       III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu

       IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku

       4. Konkurencje dla klas II-III (bieg z piłeczką sztafetową „Pałka parzy”, przenoszenie piłki górą na czas, bieg z przejściem przez szarfę, przenoszenie piłki dołem na czas, rzuty woreczkiem do celu):

       I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu

       II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy

       w Radecznicy

       III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Zygmunta Pisarskiego w Czarnymstoku

       IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu.

       Wszystkim uczestnikom Gminnego Dnia Sportu serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

        

       Podczas wydarzenia zostało wykorzystane nagłośnienie zakupione w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

      • WIZYTA PANA POLICJANTA

      • W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów, dlatego 16 września naszą szkołę odwiedził Dzielnicowy Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie, mł. asp. Łukasz Dubilis , który zapoznał uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po jezdni. Pan dzielnicowy rozmawiał również z uczniami o tym jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze i jak należy się zachować, gdy zaczepi nas obca osoba. Uczniowie poznali także sprzęt niezbędny w pracy policjanta. Jeszcze raz dziękujemy mł. asp. Łukaszowi Dubilis za tak cenną prelekcję. 

      • Sprzątanie świata

      • 19 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w proekologicznej akcji „Sprzątania świata”.  Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Jak co roku dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-VIII  wraz z  nauczycielami posprzątali teren szkoły oraz najbliższą okolicę.

       Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska- poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję selektywnej zbiórki odpadów i rozbudowane programy ekologiczne.