• Aktualności

      • INFORMACJA - ZMIANA KIERUNKU KURSU AUTOBUSU SZKOLNEGO

      • Kursy autobusu szkolnego rok szkolny 2023/2024

       Publiczna Szkoła Podstawowa
       im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy

        

       Kursy rano:

       6:50_Radecznica – Zakłodzie - Gruszka Zaporska – Zaporze – Podlesie Duże – Wólka Czernięcińska - Radecznica

       7:20_Radecznica - Mokrelipie – Latyczyn – Radecznica

        

       Kurs po 5 godzinach lekcyjnych  (Środa, Czwartek, Piątek):

       12:45_Radecznica – Zakłodzie - Gruszka Zaporska – Zaporze –– Wólka Czernięcińska - Podlesie Duże – Mokrelipie - Latyczyn

        

       Kurs po 6 godzinach lekcyjnych (od Poniedziałku do Czwartku):

       13:40_Radecznica – Zakłodzie - Gruszka Zaporska – Zaporze –– Wólka Czernięcińska - Podlesie Duże – Mokrelipie - Latyczyn

        

       Kurs po 8 godzinach lekcyjnych (od Poniedziałku do Piątku):

       15:30_ Radecznica – Mokrelipie – Latyczyn – Zakłodzie - Gruszka Zaporska – Zaporze – Wólka Czernięcińska – Podlesie Duże – Radecznica

        

       Informujemy, że od 25 września br. nastąpi zmiana kierunku kursu autobusu szkolnego po 5 i 6 godzinach lekcyjnych zgodnie
       z rozkładem podanym powyżej.

      • Wrzesień - miesiąc pamięci

      • Wrzesień obfitował w tragiczne wydarzenia ważne dla historii narodu polskiego. Polacy pamiętają o wybuchu II Wojny Światowej. W tym miesiącu szczególnie wspominamy polskich żołnierzy oraz ludność cywilną walczącą z okupantem. Podziwiamy bohaterskie postawy i ich ogromnego ducha walki. Zuchy z 17. Radosnej Gromady porządkują pomnik upamiętniający walczących z faszyzmem. 

      • Apel upamiętniający rocznicę wybuch II wojny światowej i napaści sowieckiej na Polskę

      • W dniu 18.09.2023 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści sowieckiej na Polskę.

       Uczniowie naszej szkoły podczas części artystycznej przypomnieli wszystkim o tych tragicznych wydarzeniach. Dla wszystkich była to cenna lekcja historii przypominająca, że nasza wolność została okupiona krwią milionów Polaków,

      • NARODOWE CZYTANIE 2023

      • Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przystąpili do corocznej akcji Narodowego Czytania.

       W tym roku była to książka Elizy Orzeszkowej pt"  Nad Niemnem"

       Tegoroczne czytanie odbyło się w amfiteatrze znajdującym się za Urzędem Gminy w Radecznicy gdzie uczniowie naszej szkoły czytali lekturę wspólnie z pracownikami gminy, biblioteki i zaproszonymi gośćmi.

      • DOŻYWIANIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

      • WYSOKOŚĆ  OPŁATY ZA  1 OBIAD OD DNIA  18 WRZEŚNIA 2023 r. WYNOSI 4,00 zł

       Miesięczna kwota, każdego miesiąca jest inna ze względu na ilość dni zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

       ZAPISÓW NA  DOŻYWIANIE DOKONUJE SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

       WAŻNE  INFORMACJE:

       Opłaty  za posiłki należy wpłacać na okresy miesięczne z góry, do 29 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły (prosimy o terminowe regulowanie należności).

       Ogłoszenie o należnej kwocie i zapisach na dany miesiąc umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

      • WAŻNE – Ubrania pozostawione w szatni

      • Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

       w szatni szkolnej znajdują się pozostawione, jeszcze w zeszłym roku szkolnym rzeczy uczniów. Kilkakrotnie w trakcie roku szkolnego oraz przed samym jego zakończeniem prosiliśmy o zgłaszanie się po rzeczy, które uczniowie pozostawili w szatni lub na korytarzach szkolnych. Po ubrania/buty można się zgłaszać do 15 września br. Po tym terminie nie będzie już możliwości ich odebrania. Uczniowie mogą liczyć na pomoc Pani Woźnej w szukaniu części garderoby.

       Prosimy również na bieżąco sprawdzać, czy dzieci przychodzą do domu w kompletnej garderobie. Dzieci skarżą się, że zginęła im część ubrania, podczas gdy zostaje ona w klasie, na sali gimnastycznej lub w szatni.

      • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

      • Drodzy Uczniowie

       Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 życzymy Wam owocnej pracy, zapału do nauki, wzajemnej życzliwości, satysfakcji z czasu spędzonego w szkole oraz dużo radości!

       Podczas uroczystości zostało wykorzystane nagłośnienie zakupione w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

      • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

      • W dniu 4 września 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy
       odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.
       Inaugurację szkolną poprzedzi Msza św. o godz. 9:00 w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy.
       Dalsza część uroczystości będzie miała miejsce w szkole około godz. 10.20 na sali gimnastycznej.
       Kurs autobusu szkolnego rano o godz. 8.00 oraz po zakończeniu uroczystości około godz. 11.45.
       Bezpośrednio po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się spotkanie wychowawców klas I-VIII
       z rodzicami i uczniami.

      • SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

      • Szanowni rodzice !

       Informujemy, że w piątek 1 września 2023 r.
       o godzinie 15:00
       odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego.

       Serdecznie zapraszamy !

      • Ulotka o omdleniach

      • Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń. 

      • ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023

      • Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 6 lipca (czwartek) 2023 r. w godz. 9:00 - 12:00.

       Wyniki są dostępne w systemie informatycznym od 3 lipca 2023r. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas VIII otrzymali od wychowawcy klasy.

       Absolwenci mogą sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU:

       https://ziu.gov.pl/login

      • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

      • Uczniowie naszej szkoły uroczyście zakończyli rok szkolny 2022/2023.

       Z tej okazji po mszy świętej wszyscy spotkali się na uroczystym apelu. 
       Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Edyta Dubiel Sekretarz Gminy Radecznica oraz odchodzący z naszej parafii proboszcz o. Krystian Olszewski, któremu podziękowaliśmy za wieloletnią posługę kapłańską.
       Pożegnaliśmy także przechodzące na emeryturę nauczycielki: Panią Barbarę Rudnicką i Panią Małgorzatę Małysz.
       Pani dyrektor podziękowała zarówno uczniom jak i ich rodzicom za ciężką pracę oraz pożegnała ósmoklasistów.
       Pani Sekretarz odczytała życzenia od Pana Wójta, za które serdecznie dziękujemy.