• Aktualności

      • Mikołajki

      • Szósty grudnia to data, którą zna każde dziecko i każdy dorosły. Mikołajki w naszej szkole już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń. W tym roku również przybył Święty Mikołaj, który rozdawał prezenty. Od samego rana z każdej strony kręciły się po korytarzach i w klasach dzieci ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach. Dzieci,na powitanie Mikołaja zaprezentowały wierszyki, piosenki, a także obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami. Wszyscy byli zadowoleni  i szczęśliwi.  To był dla wszystkich miły i pełen niespodzianek dzień !

      • ANDRZEJKI 2023

      • W naszej szkole 30.11.2023 odbyła się zabawa andrzejkowa. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, to jedyny dzień w roku, kiedy możemy przenieść się w świat wróżb. Dzięki wróżkom w których role wcieliły się uczennice kl. VIII uczestnicy zabawy mogli dowiedzieć się co czeka ich w przyszłości: szczęście, pieniądze, czy może jakaś inna niespodzianka. Wszyscy wspaniale się bawili przy dobrej muzyce. Andrzejkowy wieczór był bardzo miły i dostarczył wielu przyjemnych wrażeń.

      • Betlejemska Poczta Zuchowa

      • Zuchy z 17. Radosnej Gromady biorą udział w akcji towarzyszącej Betlejemskiemu Światłu Pokoju. Zuchy samodzielnie wykonały i wysłały pocztówki, które zostaną przekazane instytucjom z którymi współpracuje Związek Harcerstwa Polskiego wraz z przekazaniem Światła z Betlejem. W Betlejemskiej Poczcie Zuchowej biorą udział wszystkie gromady zuchowe z całej Polski. Czuwaj!

        

      • Udział w akcji BohaterON

      • Celem Akcji jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego.

       W naszej szkole do tej akcji włączyli się:

       uczniowie z klas I- VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Został zrealizowany scenariusz ,,BohaterOn w mojej szkole’’ nadesłany w materiałach edukacyjnych. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z opowiadaniem Elizy Piotrowskiej „Jak zostałem bohaterem” oraz wykonały prace plastyczne.

       Uczniowie klas I-III wysłuchali opowiadania "Iskra nadziei" Magdaleny Górskiej, którego bohaterką jest 11-letnia Janka mieszkająca w Warszawie przy ulicy Złotej w czasach II wojny światowej.

       - przeprowadzono z uczniami rozmowy o bohaterstwie powstańców, na temat: Kto to jest patriota?’’oraz ,,Czy można być patriotą w naszych czasach’’?W klasach VII i VIII zrealizowano scenariusz ,,Uparte serce tego miasta" uczniowie słuchali powiadania Renaty Piątkowskiej, na które składały się - wywołane dźwiękiem syren i klaksonów upamiętniających 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - wspomnienia uczestników tego wydarzenia i ich najbliższych.

       Lekcje historii, zajęcia z wychowawcą pozwoliły wprowadzić uczniów w tematykę Powstania Warszawskiego i poznać losy Powstańców. Dzięki dostępnym materiałom, uczniowie mogli poznać historie Swoich rówieśników. Działania plastyczno-literackie poprzedzone były szeregiem lekcji o tematyce patriotycznej, uświadamiających ogromną rolę i poświęcenie uczestników Powstania Warszawskiego.

      • XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

      • 17 listopada 2023r nasza szkoła kolejny raz przyłączyła się do akcji promującej znajomość tabliczki mnożenia. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Do tego wydarzenia zaczęliśmy się przygotowywać już kilka dni wcześniej. Na lekcjach matematyki przypominaliśmy sobie tabliczkę mnożenia, wybraliśmy egzaminatorów, a na holu szkoły powstała gazetka promująca akcję. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w nietypowy sposób – podczas krótkich, pisemnych egzaminów z tabliczki mnożenia. Każda osoba, która w ciągu jednej minuty udzieliła najwięcej odpowiedzi otrzymała tytuł Klasowego Eksperta Tabliczki Mnożenia a uczeń, który uzyskał największą ilość punktów został Szkolnym Ekspertem Tabliczki Mnożenia. Przetestowano 62 uczniów z klas III – VIII. Egzaminatorami byli uczniowie z klasy szóstej. Wszystko odbywało się pod opieką nauczycieli matematyki, którzy czuwali nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów.

       Wyniki XIII edycji akcji w naszej szkole:
       Szkolny Ekspert Tabliczki Mnożenia – Paulina Chmielewska kl. VI
       Klasowi Eksperci Tabliczki Mnożenia:
       Oliwia Kurek – kl. III
       Antoni Gil – kl. IV
       Jakub Jachymek – kl. V
       Igor Jabłoński– kl. VII
       Izabela Dumała – kl. VIII


      • "Innowacyjna historia - nowe technologie w służbie edukacji" w naszej szkole

      • 21 listopada w naszej szkole odbył się pokaz w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Innowacyjna historia - nowe technologie w służbie edukacji. Pokaz dla uczniów składał się z projekcji dwóch filmów historycznych: „Kartka z Powstania” (Powstanie Warszawskie) oraz „Wiktoria 1920” (wojna polsko-bolszewicka). Oba seanse odbywały się w technologii wirtualnej rzeczywistości. Seans poprzedzony był krótkim wstępem wprowadzającym młodzież w tematykę związaną z filmem. Uczniowie otrzymali gogle VR oraz instrukcje ich użytkowania. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie seansu wszystkim osobom w to zaangażowanym, dzięki, którym mogliśmy się przenieść w świat wirtualnej rzeczywistości. Technologia VR to wspaniałe narzędzie edukacyjne rozbudzające ciekawość i pasję do nauki.

      • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z Robotem Edison

      • Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki uczniowie klasy 7 i 8 korzystali z Robotów Edison. Uczniowie utrwalali  umiejętności obliczania  miar kątów  przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych. Tworzyli kontury różnych kątów,  a robot po zaprogramowaniu kreślił  ich zarys. Nauka poprzez zabawę spowodowała duże zaangażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć. Link do filmu z zajęć

        

      • Projekt „Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu"

      • Uczniowie klasy VI-VII i VIII 22.11.2023r. na zaproszenie Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wzięli udziału projekcie pn. „Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu". Była to żywa lekcja patriotyzmu przekazana przez kustosza Muzeum Pana Edmund Sitka. Uczniowie poznali m.in. historię wybuchu i przebiegu Powstania Zamojskiego, oraz poszerzyli wiedzę na temat Polskiego Państwa Podziemnego i jego bohaterów.
        

      • Gala Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

      • W dniu 17.11.2023 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w " Gali Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej" wydarzenie miało miejsce w Klubie Trzeciego Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Gala była zwieńczeniem dzieła założycieli stowarzyszenia i twórców rekonstrukcji bitwy pod Komarowem. W części edukacyjnej uczniowie dowiedzieli się o przebiegu i znaczeniu bitwy pod Komarowem. Galę uświetnił występ zespołu artystycznego "Malowani", z którym wspólnie śpiewaliśmy piosenki ułańskie. Była to bardzo ciekawa lekcja historii.

      • Akcja zbierania karmy dla zwierząt

      • Zima to czas kiedy szczególnie warto pomagać zwierzętom. Po raz kolejny Samorząd Uczniowski naszej szkoły rozpoczął akcję zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska w Zamościu. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce.

      • Wspomnienie XXX Rajdu Spódnicowego

      • Chcemy się z Wami podzielić wspaniałymi wspomnieniami z XXX Rajdu Spódnicowego zorganizowanego przez Hufiec ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny. Głównym celem wspólnego spotkania była integracja środowiska harcerskiego oraz propagowanie turystyki i krajoznawstwa. Dlaczego rajd spódnicowy? – ponieważ wszyscy są zobowiązani do bezwzględnego noszenia spódnicy podczas rajdu  Miłego oglądania.

      • Udział w projekcie we współpracy z Gminą Radecznica

      • Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy ze współpracą z Gminą Radecznica realizowała projekt p.n. „Roboty budowlane, zabezpieczenie i nadanie właściwego charakteru cmentarzowi wojennemu z okr. I wojny św. w msc. Zaporze.” Na jego realizację Gmina Radecznica otrzymała dofinasowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Główną misją szkoły w tym przedsięwzięciu było zadbanie o charakter merytoryczny projektu. Zadanie to było wykonywane w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” uwrażliwiając uczniów tym samym na trzy najważniejsze cnoty w życiu dobro, piękno i prawda. W efekcie czego rozwinięto wśród dzieci postawę patriotyczną, a także pogłębiono ich wiedzę historyczną. Wśród działań promujących powyższe wartości, w które zaangażowała się społeczność szkolna wyróżnić można: akcję #szkołapamięta organizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, akcja „BohaterOn”, a także koncert edukacyjno-patriotyczny „Melodia nadziei – Rodzina Ulmów 2023. Heroizm Polaków pod okupacją niemiecką.” Dodatkową inicjatywą, która wzmacnia u uczniów postawę patriotyczną jest działalność 16 Drużyny Harcerskiej „Wilcze Łapy” oraz 17 Radosnej Gromady Zuchowej przy naszej szkole.

       • Akcja #Szkołapamięta

       Celem uczestnictwa w niniejszej akcji było zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią regionu gminy Radecznica. W związku z czym przed obchodami Wszystkich Świętych Zuchy z 17 Radosnej Gromady porządkowały kryptę Żołnierzy Wyklętych mieszczącą się w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy. Porządkom towarzyszyła lekcja historii – Brat Damian opowiedział uczniom historię krypty oraz losy żołnierzy. Samorząd Uczniowski wraz z 16 Drużyną Harcerską „Wilcze Łapy” odwiedzili groby partyzanckie. Ponadto poszczególne klasy wraz z wychowawcami porządkowali zapomniane groby oraz zapalili znicze na cmentarzu na grobach żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej. Uczniowie wykonali również tematyczne prace plastyczne, które umieszczono na gazetce szkolnej na korytarzu szkolnym. Zaangażowanie dzieci w tę akcję było niezwykłą okazją sprzyjającą pogłębieniu wiadomości na temat przeszłości naszej ojczyzny i kształtowaniu postawy patriotycznej.

       • Koncert edukacyjno-patriotyczny

       Kolejnym wydarzeniem, które pomogło uczniom zrozumieć znaczenie historii Polski, wzmocnić postawę patriotyczną i uwrażliwić na krzywdę poległych i ludzi żyjących w czasie zniewolenia był  koncert edukacyjno-historyczny „Melodia nadziei – Rodzina Ulmów 2023. Heroizm Polaków pod okupacją niemiecką”. Ideą przewodnią spotkania było uświadomienie młodemu pokoleniu wagi i znaczenia heroicznej postawy polskich rodzin, w szczególności rodzina Ulmów. Tę kartę historii opowiedziała nam Pani Izabela Kunowska. Jej towarzysze – Pani Alicja Węgorzewska i Pan Maciej Miecznikowski, którym akompaniował Pan Robert Grudzień wykonali pieśni patriotyczne upamiętniające odwagę, wolę walki i determinację Polaków. W śpiew tych utworów zaangażowali się również wszyscy przybyli goście na to wydarzenie – władze Gminy, Radni i pracownicy gminy, duszpasterze, społeczności szkolne placówek z terenu Gminy oraz mieszkańcy gminy. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję na chwilę refleksji nad losem poległych, co pozwoliło im docenić, że żyją dziś w wolnym i pięknym kraju.

       Wyżej wymienione przedsięwzięcia, działalność Zuchów i Harcerzy, lekcje historii, rozmowy kierowane o charakterze patriotycznym na godzinach wychowawczych przyczyniają się do kształtowania w młodym pokoleniu zachowań, które opierają się na takich wartościach jak Bóg, Honor, Ojczyzna. Młode pokolenie, które obcuje z patriotyzmem – poprzez porządki grobów poległych żołnierzy, śpiewając pieśni okolicznościowe i ucząc się historii jest świadome tego, co znaczy być Polakiem i mieszkać w wolnym kraju. Wpajane i wypracowane zachowania na tak wczesnym etapie życie dają uczniom fundamenty tożsamości narodowej
       i przyczyniają się do tego, że już zawsze będzie pamiętał losy zniewolonej Ojczyzny i poległych za nią. Z uwagi na to Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy zaangażowała się w niniejszy projekt i dołożyła wszelkich starań, żeby uwrażliwić małego człowieka na dar życia w niepodległej Polsce.

        

      • Koncert edukacyjno-patriotyczny

      • 7 listopada 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty koncert edukacyjno-patriotyczny „Melodia nadziei – Rodzina Ulmów 2023. Heroizm Polaków pod okupacją niemiecką”. Ideą przewodnią spotkania było uświadomienie młodemu pokoleniu wagi i znaczenia heroicznej postawy polskich rodzin, w szczególności rodziny Ulmów, pomagającym narodowi żydowskiemu. Tę kartę historii opowiedziała nam Pani Izabela Kunowska. W czasie koncertu mogliśmy usłyszeć sentymentalne pieśni upamiętniające odwagę, wolę walki i determinację Polaków. Utwory wykonywali znakomici artyści tj. Alicja Węgorzewska, Maciej Miecznikowski, którym akompaniował. Robert Grudzień. Wydarzenie to zgromadziło liczną widownię: władzę gminy, radnych i pracowników gminy, duszpasterzy, społeczności szkolne placówek z terenu naszej gminy i tutejszych mieszkańców. Swoją obecność na koncercie zaznaczył również zespół „Andrzejkowe Nutki”, który wraz z artystami i publicznością odśpiewał „Rotę” tym samym rozpoczynając koncert. Widownia zaangażowała się również w śpiewanie pozostałych pieśni. Uroczystość zakończyły dzieci naszej szkoły występując z piosenką „Zachwyca nas Polska”. Wójt Gminy Pan Marian Szuper objął koncert honorowym patronatem. 

      • Akademia z okazji Święta Niepodległości

      • 10 listopada 2023 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji “Szkoła do Hymnu”. W tym dniu uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości 11 listopada rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania naszego hymnu narodowego o godz. 11:11.

      • Uroczyste odsłonięcie muralu

      • W środę 8 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia muralu.

       Malowidło zostało wykonane przez Panią Urszulę Pieregończuk na ścianie budynku naszej szkoły, od strony obiektów sportowych. Artystka na obrazie ukazała radosne dzieci, wspólnie spędzające czas na łonie natury. Pośród dzieci na muralu obecne są postacie harcerki i zucha, które nawiązują do drużyny harcerskiej i zuchowej działających w naszej szkole.

       W wydarzeniu oprócz społeczności szkolnej wzięli udział także zaproszeni goście, wśród nich byli Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Delegatura w Zamościu Pani Marzena Poździk, która reprezentowała Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk, Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Sekretarz Gminy Radecznica Pani Edyta Dubiel, Przewodniczący Rady Gminy Radecznica Pan Jerzy Gumieniak wraz z Radnymi, wikary Sanktuarium i Bazyliki św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy o. Zefiryn Mazur, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radecznicy Pan Mariusz Górski, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Mokrelipie" Pan Andrzej Kondrat, Pani Urszula Pieregończuk twórczyni muralu, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara Szczerba wraz z zarządem.

       Mural w całości został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

      • Zapraszamy na koncert

      • Zapraszamy serdecznie na koncert patriotyczno-edukacyjny pt. „Melodia Nadziei Rodzina Ulmów, heroizm Polaków pod okupacją niemiecką”, który odbędzie się 7 listopada 2023 r. we wtorek o godzinie 13:00 w naszej szkole na sali gimnastycznej.
       Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w koncercie.
       W programie m.in. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z dziećmi, młodzieżą i seniorami.
       Wystąpią: A. Węgorzewska, M. Miecznikowski, R. Grudzień, I. Kunowska.
       Wstęp wolny.

      • Szkoła pamięta

      • Społeczność naszej szkoły kolejny raz wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta”. W tych dniach wspominaliśmy zarówno bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w dziejach naszej historii. Uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne, które zostały umieszczone na gazetce szkolnej. Odwiedzili pobliskie cmentarze oraz miejsca pamięci, zapalili znicze na cmentarzu żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej. Porządkowali również zapomniane groby. Obecność w tych miejscach była niezwykłą okazją sprzyjającą pogłębieniu wiadomości na temat przeszłości naszej małej ojczyzny.

       #szkołapamięta

        

      • Zuchy z 17. Radosnej Gromady - Pamiętają!

      • Jak co roku nasza szkoła bierze udział w akcji „Szkoła Pamięta”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu. W ramach tegorocznego przedsięwzięcia zuchy porządkowały kryptę Żołnierzy Wyklętych mieszczącą się w Bazylice św. Antoniego w Radecznicy. Brat Damian zapoznał nas z historią tego miejsca oraz losami żołnierzy. Mieliśmy też okazję spotkać się z córką kpt. Stanisława Biziora, jednego z żołnierzy spoczywających w krypcie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

      • Szkoła pamięta

      • Zbliża się Święto Zmarłych. Jak co roku Samorząd Szkolny i Harcerze z 16 Drużyny Harcerskiej "Wilcze Łapy" włączyli się do akcji Szkoła Pamięta porządkując i zapalając znicze na grobach partyzanckich.